Referencie

AUTO Flash Michalovce – vykonané odborné prehliadky a skúšky automobilových  zdvihákov a prevedené školenie obsluhovateľov  automobilových zdvihákov


BSH Michalovce – vykonaná odborná prehliadka pracovnej plošiny a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov pracovných plošín, obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000 kg a vodičov regálových zakladačov

Citroen Michalovce – vykonané odborné prehliadky a skúšky zvislo posuvných brán

ČOV Michalovce – vykonané odborné skúšky elektrických otočných žeriavov, elektrických kladkostrojov, elektrických kladkostrojov s pripojeným drapákom a ručných pojazdných kladkostrojov

Diakol Strážske – vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických mostových žeriavov, ručných mostových žeriavov, ručných pojazdných kladkostrojov, osobných výťahov, zabezpečenie vykonania opakovaných úradných skúšok TI Košice  a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov triedy A1, A2, A3 a viazačov bremien

Domsprav Michalovce – vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov a zabezpečenie vykonania opakovaných úradných skúšok TI Košice

DSS Michalovce - vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky schodiskových šikmých plošín a  zabezpečenie vykonania opakovaných úradných skúšok TI Košice

Ekomat Michalovce – vykonaná odborná prehliadky elektrického mostového žeriava a prevedené základne kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov zdvíhacích zariadení  do 5000 kg

ERBE Michalovce – vykonané odborné prehliadky a skúšky hydraulických rúk a prevedené základne kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov hydraulických rúk a viazačov bremien

Eurovat Michalovce – vykonané odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích čiel automobilov a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov zdvižných čiel automobilov

EVO Vojany - vykonaná odborná prehliadka a skúška pohyblivej pracovnej plošiny MP 13 a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov triedy A1, A2, A3, viazačov bremien, obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000 kg, vodičov nákladných výťahov, obsluhovateľov pracovných plošín a opravárov zdvíhacích zariadení

Fezin Humenné - vykonané odborné prehliadky a skúšky zvislo posuvných brán

HNOJIVÁ Duslo Strážske – vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických mostových žeriavov, elektrických pojazdných kladkostrojov, ručných pojazdných kladkostrojov, elektrických osobných a osobnonákladných výťahov a zabezpečenie vykonania opakovaných úradných skúšok TI Košice  a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov triedy A1, A2, viazačov bremien, obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000 kg, vodičov a dozorcov nákladných výťahov


Chemko Strážske, prevádzka Cech 4 – vykonané odborné skúšky elektrických mostových žeriavov, typ VUDUT 32 000 / 5 000

Chemko Strážske, prevádzka Dastib – vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických pojazdných kladkostrojov, ručných pojazdných kladkostrojov, osobných výťahov 250 kg, nákladných výťahoh 2000 kg a zabezpečenie vykonania opakovaných úradných skúšok TI Košice  a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava  obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000 kg, vodičov a dozorcov nákladných výťahov

Chemko Strážske, prevádzka Penta – vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických pojazdných kladkostrojov, ručných pojazdných žeriavov, ručných pojazdných kladkostrojov,  nákladných výťahoh a zabezpečenie vykonania opakovaných úradných skúšok TI Košice  a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava  obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000 kg, vodičov a dozorcov nákladných výťahov

Chemstroj Strážske - vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických mostových žeriavov, osobnonákladných výťahov a zabezpečenie vykonania opakovaných úradných skúšok TI Košice  a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov triedy A1, A2, A3, viazačov bremien, obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000 kg, vodičov a dozorcov nákladných výťahov

Chemtrans Strážske - vykonané odborné prehliadky a skúšky cestných výložníkových žeriavov, elektrických mostových žeriavov, automobilových zdvihákov a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov cestných výložníkových žeriavov a pohyblivých pracovných plošín a zabezpečenie skúšok na TI Košice

Javelin Strážske – vykonaná odborná skúška cestného vyložnikového žeriava AD 28  a prevedený základný kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov cestných výložníkových žeriavov a pohyblivých pracovných plošín a zabezpečenie skúšok na TI Košice

Juos Bardejov -  vykonané odborné prehliadky a skúšky ručných kozových žeriavov a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava  obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000 kg,

Kerko Michalovce - vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických pojazdných kladkostrojov, ručných pojazdných kladkostrojov, elektrického mostového žeriava a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov triedy A1, A2, A3, viazačov bremien, obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000 kg, obsluhovateľov pracovných plošín a opravárov zdvíhacích zariadení

Komet Stropkov - vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických otočných žeriavov,  elektrického mostového žeriava a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov triedy A1, A2, viazačov bremien, obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000 kg,

Kos Vranov nad Topľou - vykonané odborné prehliadky a skúšky cestných výložníkových žeriavov AD 080, pohyblivých pracovných plošín PP 13-1  a  prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov cestných výložníkových žeriavov a pohyblivých pracovných plošín a zabezpečenie skúšok na TI Košice

MBP Vranov nad Topľou - vykonané odborné prehliadky a skúšky hydraulických rúk a ramenových nakladačov 8012

Minet Slovakia Michalovce - vykonaná odborná prehliadka a skúška pohyblivej pracovnej plošiny IP 14 a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov pracovných plošín

MŠ Zalužice - vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky malých nákladných výťahov MBV 100

PSJ Chemkostav Michalovce – vykonaná odborná prehliadka a skúška cestného  výložníkového žeriava AD 080 a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov cestných výložníkových žeriavov, viazačov bremien, obsluhovateľov hydraulických rúk, vodičov nákladných výťahov a zabezpečenie skúšok na TI Košice

SAD Humenné ( prevádzky Humenné, Vranov nad Topľou, Svidník ) - vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky automobilových zdvihákov, zvislo posuvných brán z motorickým pohonom a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov automobilových zdvihákov

Simop Strážske – vykonaná montáž a odborné skúšky  otočných stĺpových žeriavov a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov triedy A1, A2 a viazačov bremien

Sladovňa Michalovce -  vykonaná odborná prehliadky a odborná skúška pracovnej plošiny – osobného spúšťadla SSO - 45

Slov-vagon Košice, prevádzka Strážske - vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických ťažných vrátkov,  elektrického mostového žeriava a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava viazačov bremien a obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000 kg,
SPP Veľké Kapušany - vykonané odborné prehliadky  elektrických mostových žeriavov a automobilových kanálových zdvihákov KZ 10,

SSC Bratislava, prevádzka Beharovce - vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických mostových žeriavov, automobilových kanálových zdvihákov KZ 10, kozových ručných žeriavov, pohyblivých pracovných plošín, cestných výložníkových žeriavov, hydraulických rúk a zdvižných čiel automobilov

SSC Michalovce - vykonané odborné prehliadky a skúšky automobilových kanálových zdvihákov KZ 8, KZ 10 a automobilovej zdvíhacej plošiny SDO 12,5

SWS Vojany – vykonaná odborná prehliadka a skúška požiarnej plošiny PP 20

Syráreň Bel Michalovce - vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických pojazdných kladkostrojov, elektrických otočných žeriavov, ručných pojazdných žeriavov, pracovných plošín, osobných výťahov, nákladných výťahov 5000 kg a zabezpečenie vykonania opakovaných úradných skúšok TI Košice  a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava  obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000, viazačov bremien, dozorcov a vodičov výťahu

TaZS Michalovce - vykonané odborné prehliadky a skúšky pohyblivých pracovných plošín MP 16 a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava  viazačov bremien, obsluhovateľov ramenových nakladačov a hydraulických rúk, obsluhovateľov pracovných plošín a opravárov zdvíhacích zariadení zabezpečenie skúšok na TI Košice

Tesla Stropkov - vykonaná odborná prehliadka a skúška cestného vyložnikového žeriava AD 080 a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov triedy D1,  obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000, viazačov bremien, vodičov regálových zakladačov zabezpečenie skúšok na TI Košice

TP 2 Strážske - vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických pojazdných kladkostrojov, elektrických mostových žeriavov, ručných pojazdných žeriavov, elektrických ťažných vrátkov, osobných výťahov, nákladných výťahov a zabezpečenie vykonania opakovaných úradných skúšok TI Košice  a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava žeriavnikov triedy A1, A2,  obsluhovateľov zdvíhacích zariadení do 5000, viazačov bremien, dozorcov a vodičov výťahu

Transpetrol Bratislava, prevádzka Budkovce - vykonané odborné prehliadky  a skúšky nakladnoosobných výťahov NOV 400, automobilových stĺpových zdvihákov, pohyblivých pracovných plošín a hydraulických rúk,

UNEX Snina - vykonané odborné prehliadky a skúšky regálových zakladačov a prevedené základné kurzy, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava  vodičov regálových zakladačov

Vagónka Trebišov - vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických ťažných vrátkov, elektrických zdvižných a rolovacích brán, elektrických stojanových pätkových skrutkových zdvihákov Standard Duo a prevedený základný kurz opravárov zdvíhacích zariadení

Yazaki Michalovce - vykonaná odborná prehliadka pracovnej plošiny MX 19 a prevedené základné kurzy obsluhovateľov pracovných plošín a zabezpečenie skúšok na TI Košice

ZEKON Michalovce - vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických zdvíhacích plošín HZP 5 a elektrického reťazového kladkostroja

 

Vyhľadávanie

Fotogaléria

RocketTheme Joomla Templates