O nás

Firma Benetin Miroslav vznikla v roku 1996. Zaoberá sa odbornými prehliadkami a skúškami  nižšie uvedených zdvíhacích zariadení vrátane ich elektrických častí:

- elektrických mostových žeriavov, typ VUDUT, JEVS, DEVS
- ručných mostových a kozových žeriavov, typ DRVS, PŽJMR
- nakladacích žeriavov ( hydraulických rúk ), typ FERRARI 722, HR 2503, PALFINGER,
FASSI, PANOBA, ESSEL HIAB

- elektrických kladkostrojov, typ STAHL, LIFTKNET, BALCANCAR, ABUS, DEMAG
- ručných kladkostrojov, typ BRANO
- pracovných pohyblivých plošín, typ MP 13, MP 16, PP 20, PP 27, IP 14-3, LC 12,       
TEUPEN UL 11,  UpRight MX 19, GENIE

- cestných výložníkových žeriavov – autožeriavy, typ AD 080, AD 16, AD 20, AD 28,  
KATO

- výťahov, typ TOV 250, TOV 320, BOV 250, TONV 500, NT 1000, NT 2000,
NT 5000, SGNV 500,  GNV 1000, NGS 500

- regálových zakladačov, typ RZ 320/030, RZ 1000/071, RZP 320-1Z1, RZP 1000 – 1Z1
- nákladných výťahov NOV 400, NOV 500, NOV 1000, VS
- zdvíhacích čiel namontovaných na automobiloch, typ HUBFIX 1000, ZEPRO  RZLU,
DHOLLANDIA DHLC

- šikmých schodiskových plošín, typ SP 150 OMEGA
- priemyselných brán, typ SPEDOS VM, ADVES Thermo, ADVES Speedroller Economic,
HORMANN HR, ELEKTROMATEN 440 REGL

- automobilových zdvihákov, typ KZ 8, KZ 10, EZ 2461, OMCN, MAHA, HZ 10, HZ 17,
SDO – 12,5, Standard Duo 24 V

- ťažných a zdvižných vrátok, typ NM 2, NM 3, NM 5

Materiálno technické zabezpečenie OP a OS

K odborným prehliadkam a skúškam firma vlastní nižšie uvedené meracie  prístroje:
- na meranie priehybov žeriavov laserový diaľkomer STABILA LE 200
- na meranie izolačných odporov  prístroj: M 5022
- na meranie ochranného systému PNDN prístroj: MINI 02
- na meranie prúdov prístroj: RE 266 F
- na meranie ochranných svoriek: MINI 01
- univerzálny merací prístroj UNIMER 09 s programovým vybavením ELSOFT na
pripojenie k PC  a zo sondou LUX na meranie osvetlenia
- digitálna skúšačka napätia, odporov a sledu fáz DIGEM – 03
- digitálny multimeter MY 64


Ďalej sa firma zaoberá výchovou a vzdelávaním obslúh zdvíhacích zariadení a viazačov bremien v rozsahu vydaných oprávnení.

Materiálno technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania

Pre výchovu a vzdelávanie obslúh zdvíhacích zariadení a viazačov bremien je firma vybavená nižšie uvedenými materiálmi:

 • notebook Compaq 6730/s
 • videoprojektor BENQ 610
 • DVD
  • Bezpečná práca pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  • Bezpečná práca pri prevádzke žeriavov a manipulácií s bremenami
  • Práca s hydraulickou rukou
  • Bezpečnosť práce pri činnostiach spojených s použitím pojazdných zdvíhacích   pracovných  plošín
  • Bezpečnosť práce pri prevádzke mobilných žeriavov do 20 t
  • Bezpečnosť práce pri prevádzke žeriavov nad 20 t
  • Viazanie bremien
  • Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
  • Ako poskytnúť prvú pomoc
 

Vyhľadávanie

Fotogaléria

RocketTheme Joomla Templates